Zadanie.2) Jeżeli x – y = – 5 i x + y = 11, to wartość wyrażenia x 2 – y 2 jest równa:

A) – 96 B) – 55 C) – 16 D) 16

zadanie.3) Jeżeli x = - ½ , to wartość wyrażenia ¼ x2 – x+1 jest równa:

a)25/16 b)23/16 d)5/8 e)1 ½

1

Odpowiedzi