Odpowiedzi

2013-07-01T19:46:37+02:00

Zad\ 1.\\ Dane:\\ \lambda=650nm=6,5*10^{-7}m\\ h=4,14*10^{-15}J\\ c=3*10^8\frac{m}{s}\\ Oblicz:\\ E=?\\ Rozwiazanie:\\ E=\frac{hc}{\lambda}\\\\ E=\frac{4,14*10^{-15}*3*10^8}{6,5*10^{-7}}\\\\ E=1,91eV

 

Zad 2.

W tym wypadku nie możemy obliczyć masy jądra, lecz możemy obliczyć masę nukleotydów.

 

m_n=m_p=1,67*10^{-27}kg\\\\ a)^1_1H\\\\ m_{nuk}=m_p=1,67*10^{-27}kg\\\\ b)^2_1H\\\\ m_{nuk}=m_p+m_n=1,67*10^{-27}+1,67*10^{-27}=3,34*10^{-27}kg\\\\ c)^3_1H\\\\ m_{nuk}=2m_n+m_p\\\\ m_{nuk}=2*1,67*10^{-27}+1,67*10^{-27}\\\\ m_{nuk}=3,34*10^{-27}+1,67*10^{-27}=5,01*10^{-27}kg

2013-07-01T19:48:39+02:00

zadanie 1

 

h = 6,63 x 10⁻³⁴Js

λ = 650 x 10⁻⁹m

c = 3 x 10⁸m/s

 

E = hc/λ

 

E = 6,63 x 10⁻³⁴Js x 3 x 10⁸m/s / 650 x 10⁻⁹m = 0,03 x 10⁻¹⁷J

 

zadanie 2

 

Wodór ma dwa trzy izotopy: ¹H, ²H (lub ²D) oraz ³H (lub ³T)

 

m¹H = 1,6726 x 10⁻²⁷kg (tylko jeden proton)

m²H = 1,6726 x 10⁻²⁷kg + 1,6749 x 10⁻²⁷kg = 3,3475 x 10⁻²⁷kg

m³H = 2*1,6749 x 10⁻²⁷kg + 1,6726 x 10⁻²⁷kg = 5,0224 x 10⁻²⁷kg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)