Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T17:11:17+01:00
Rada Ministrów (zwana popularnie rządem) - konstytucyjny organ władzy wykonawczej w Polsce.

Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) jest szefem rządu w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny organ administracji.

MEW- chyba MEN
MEN-Ministerstwo Edukacji Narodowej
Minister Katarzyna Hall
Sekretarz stanu Krystyna Szumilas
Rok założenia 1987

MSZ- Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Minister Radosław Sikorski
Sekretarz stanu Jan Borkowski
Rok założenia 1918

MSWiA -Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Jerzy Miller
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
Rok założenia 1997

i nie mow tylko MON
MON-Ministerstwo Obrony Narodowej
Minister Bogdan Klich
Sekretarz stanu Czesław Piątas
Rok założenia 1918

Proszę i pozdrawiam miłego przepisywania;p
5 3 5
2009-11-15T17:36:02+01:00
MEW-Mała Elektrownia Wodna
MSZ-Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSWiA- Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych
MOW-Młodziezowy Osrodek Wychowawczy
2 3 2
2009-11-15T18:59:10+01:00
Rada Ministrów, ciało konstytucyjne, drugi obok prezydenta RP organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i kompetencyjnie. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną, kieruje całością administracji rządowej, a także decyduje we wszystkich sprawach, których konstytucja i ustawy nie zastrzegają dla Prezydenta RP, samorządu lub innego organu administracji państwowej.

Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) jest szefem rządu w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny organ administracji.

w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany Prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu był również termin: Prezydent Ministrów oraz Prezes Ministrów). W innych krajach nazywany: Pierwszy Minister (Wielka Brytania - Prime Minister), Kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), Prezydent Ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, Minister Stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.

Rząd-organ kolegialny władzy wykonawczej w większości krajów, w których funkcjonuje parlamentarno-gabinetowy system polityczny. Przewodniczący rady ministrów jest zazwyczaj nazywany premierem (pierwszym ministrem), choć w niektórych krajach (np. Niemcy) jest tradycyjnie nazywany kanclerzem.
3 2 3