Zad.17.str.72 Matematyka podręcznik "matematyka z plusem" NOWA WERSJA!!!!

Zad.17/72
a) Promień okręgu jest równy 10.
Oblicz jaką długość ma łuk tego okręgu wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 50 stopni o wierzchołku w środku okręgu.
b) Promień koła jest równy 5. jakie pole ma wycinek koła wyznaczany przez kąt środkowy o mierze 72 stopni??

3

Odpowiedzi

2009-11-15T17:16:03+01:00

a) r=10.
α=50°


Ł=(πrα):180°
Ł=(π10*50°):180°=50/18π=25/9π

b)
r=5
α=72°


Ł=(πrα):180°
Ł=(π5*72°):180°=2π


6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T17:28:28+01:00
Długość okręgu
3,14*2*10=62,8cm
50stopni=5/36 okręgu
5/36*62,8cm=8,7(2)

długość okręgu
3,14*5*2=31,4cm
72stopnie=1/5 okręgu
1/5*31,4cm=6,28cm
6,28*5/2=15,7cm2
8 3 8
2009-11-15T17:50:42+01:00
A = 50°
r = 10
l =2πr
l = 20π
20π x 5/36=25/9 π
b .
r = 10
a = 72°
Pc = πr(kwadrat) = 25π
360 -----100%
72°------x
x = 7200/360 =20%
25π -----------100%
x------------20%
x= 500/100 = 5--------- Odp
5 4 5