Odpowiedzi

2009-03-25T10:34:59+01:00
PAN TADEUSZ SRAWIA NAM WIELE TRUDNOŚCI W ANALIZIE, ALE UWAŻAM, ŻE POWINIEN BYĆ W ZESTAWIE LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH.POSTARAM SIĘ TO UDOWODNIĆ W DALSZYCH ROZWAŻANIACH.
U PODSTAW POWSTANIA UTWORU LEGŁY DWA UCZUCIA:TĘSKNOTA I M,IŁOŚĆ DO OJCZYZNY. AUTOR PRAGNĄŁ UKAZAĆ RODAKOM PIĘKNO KRAJU.
MICKIEWICZ ZAWARŁ W UTWORZE SZEROKI OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA, A LOSY SWYCH BOHATERÓW UKAZAŁ NA TLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH, DZIĘKI CZEMU DZIEŁO ZYSKAŁO MIANO EPOPEI NARODOWEJ.
ZOSTAŁO UKAZANE ŻYCIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W XIX W, KTÓREGO MY NIE ZNAMY.OPISANE JEST DOMOSTWO, UCZUCIA, ZWYCZAJE, WARTOŚCI MORALNE SZLACHTY.SOPLICOWSKI DWOREK JEST OSTOJĄ POLSKOŚCI.
BOHATEROWIE SĄ LUDZCCY I PRAWDZIWI, GDYŻ NIE SĄ POZBAWIENI WAD.
UTWÓR UKAZUJE RZECZY NIEZMIENNE, NIEPPRZEMIJAJĄCE TAKIE JAK; MIŁOŚC DO OJCZYZNY, NIOEZACHWIANE DĄŻENIE DO NIEPODLEGŁOŚCI, WIARA I NADZIEJA W WYZWOLENIE KRAJU.
KOLEJNYM ARGUMENTEM PRZEMAWIAJĄCYM ZA TYM BY PAN TADEUSZ BYŁ LEKTURĄ, JEST BOGATY JĘZYK DZIEŁA, PEŁEN EPITETÓ, PORÓWNAŃ I PRZENOŚNI.ZNAKOMITE OPISY PRZYRODY, KTÓRE SĄ NIE TYLKO TŁEM UTWORU ALE KOMENTARZEM DO PRZEŻYĆ BOHATERÓ.
POWYŻSZE ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄ ZA TYM BY UTWÓR BYŁ LEKTURĄ SZKOLNĄ. DZIEŁO TO JEDNOCZY POLAKÓW, UCZY MIŁOŚCI OJCZYZNY, NIE POZWALA ZAPOMNIEĆ O PRZESZŁOŚCI.
1 1 1