Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T20:45:49+01:00
Co to jest półprzewodnik?

Półprzewodniki są to substancje zachowujące się w pewnych warunkach tak jak dielektryk, czyli przedmiot nie przewodzący prądu elektrycznego, ze względu na brak wolnych elektronów, a w pewnym zakresie półprzewodnik staje się przewodnikiem, czyli posiada małą oporność i wolne elektrony, które umożliwiają przepływ prądu elektrycznego.zastosowanie :

Największe zastosowanie znalazły półprzewodniki głównie w:
- elektronice w postaci złącz typu n-p jako diody lub baterie słoneczne oraz n-p-n i p-n-p jako tranzystory.
-mogą być stosowane jako termistory tj. urządzenia do pomiaru temperatury (musi być znana charakterystyka zależności oporności danego półprzewodnika od temperatury)
- jako urządzenia alarmowe sygnalizujące wzrost temperatury np.w łożyskach lub urządzeniach przeciwpożarowych.
- Mogą one także być zastosowane w przyrządach do pomiaru ciśnienia lub natężenia pola magnetycznego (przez wykorzystanie efektu Halla).Przewodnictwo elektryczne półprzewodników samoistnych charakteryzuje się :

- w temperaturze normalnej (pokojowej) zachodzi ono w wyniku ruchu dziur i elektronów;
- istnieje taka sama liczba dziur jak elektronów, gdyż uwolnieniu z wiązań jednego elektronu towarzyszy powstanie jednej dziury;
- prąd całkowity przewodzenia jest sumą prądu dziur i prądu elektronów.Ciekawostka:
"W 1989 roku firma IBM wyprodukowała, wykozystując układ scalony z arsenku galu, najmniejszy na swiecie laser w formi cylindra z pólprzewodnika o wymierze dziesieciokrotnie mniejszym niż grubośc ludzkiego włosa."


5 4 5