Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:24:51+01:00
Grecja jest położona głównie na ternie Gór ..jedynie Tesalia jest największą równiną, gdzie uprawiano ziemie gównie jęczmień pszenicę i proso .Zajmowano się hodowlą (owiec,kóz) na terenie górzystym możliwe było zakładanie winnic i gajów oliwkowych i sady.Dobre dochody przynosiła także hodowla pszczół .Produkty rzemieślnicze były sprzedawane we wszystkich regionach Grecji w koloniach a także w krajach niegreckich.Silny rozwój przeżywało garncarstwo i tkactwo.Kamieniarze i murarze znajdowali zatrudnienie przy budowie świątyń i gmachów użyteczności publicznej. Właścicieli warsztatów nazywano "ergonoi".
Głównym źródłem dopływu niewolników była sprzedaż jeńców wojennych, Ludzi schwytanych przez piratów , niewola z długi i potomstwo niewolników.W miarę rozwoju gospodarczego rosło znaczenie niewolników.Handel niewolnikami odbywał się na rynkach wschodnich, za jednego niewolnika płacono 2kg srebra. Zatrudniano ich przeważnie jako służbę domową i nauczycieli. Zdecydowanie rzadziej wykorzystywano ich pracę w kopalniach, kamieniołomach i rzemiośle. Los niewolników zatrudnionych w domach był dużo lepszy. Niejednokrotnie wykwalifikowani niewolnicy otrzymywali wynagrodzenie.
W roku 478p.n.e za przewodnictwem Ateńczyków powstał Ateński Związek Morski dzięki niemu rozbudowano flotę i zasady finansowania jej , każde polis musiały płacić składkę (460 talentów) Ateński Związek Morski miał charakter Wojskowo-Polityczny jednak po wojnach Grecko -Perskich posiadł równie wielkie znaczenie gospodarcze..Ateny stojąc na czele Zawiązku , umocniły są pozycję zarówno wśród polis jak i na Morzu Egejskim.W Atenach wzrastała liczba ludności. Do miasta zaczęła napływać ludność w poszukiwaniu pracy.