Przedstaw sposoby rozwiązywania problemu biedy we współczesnej Polsce. Jakie
działania mające na celu zwalczanie biedy powinny być podejmowane przez państwo,
samorządy lokalne i organizacje pozarządowe w dziedzinie polityki społecznej,
gospodarki i edukacji (podaj po 5 rodzajów działań w każdej dziedzinie, przypisując
je poszczególnym podmiotom). Wykorzystaj materiały źródłowe znajdujące się
w drugiej części arkusza.

proszę o napisanie planu pracy:)

1

Odpowiedzi

2009-11-15T17:25:41+01:00
Różne fundacje : Caritas , TVN nie jesteś sam
Państwo powinno dofinansowywać swoich najbiedniejszych obywateli
W gminach i radach osiedli powinny być grupy najbiedniejszych i powinny być organizowane zbiórki pieniędzi paczek z jedzieniem lub ubraniami dla nich
1 3 1