Przedstaw zachowanie osób spotkanych przez Malego Księcia i dokonaj uogólnień.
Planeta Króla:Zachowanie mieszkańca planety: Król wydał Małemu Księciu kilka rozkazó, a kiedy ten chciał odejść, zaproponował mu stanowisko ministra i ambasadora. Uogólnienie: Ludzie lubią mieć władzę nad innymi.Wydaje im się że wszyscy są żądni władzy.
Planeta Próżnego: zachowanie mieszkańca postaci i uogólnienie
Planeta Pijaka: zachowanie mieszkańca postaci i uogólnienie
Planeta Bankiera: zachowanie mieszkańca postaci i uogólnienie
Planeta Latarnika: zachowanie mieszkańca postaci i uogólnienie
Planeta Starszego Pana (geografa):zachowanie mieszkańca postaci i uogólnienie

1

Odpowiedzi

2009-11-15T17:56:34+01:00
Planeta Króla jest już opisana, więc przejdę do :
Planeta Próżnego-Zachowanie mieszkańca: Próżny żądał od MK, ażeby ten klaskał, zaś Próżny kłaniał się w zamian. Próżny uważał, że MK pomimo, że nie zna go, uwielbia go, wielbi. Uogólnienie: Ludzie bardzo lubią być chwaleni, uwielbiani. Nie cenią sobie niepozytywnych uwag na swój temat. Są próżni.

Planeta Pijaka: Zachowanie mieszkańca: Pijak pogrążony był butelkami. Zapytany przez MK, dlaczego pije, odpowiedział, że dlatego, ponieważ się wstydzi. Kiedy MK zapytał, czego się wstydzi, ten odpowiedział, że wstydzi się tego, iż pije. Uogólnienie: Dorośli pogrążeni są wszelakimi nałogami, i problemami, które ( jak sądzą ) rozstrzygnie alkohol lub też inne używki.


Planeta Bankiera: Zachowanie mieszkańca- Bankier zajęty był liczeniem gwiazd. Liczył je, aby wiedzieć, ile ich posiada. Nie wiedział, dlaczego chce je mieć, po prostu chciał mieć bogactwo. Uogólnienie: Wszyscy ludzie ciągle coś liczą, a liczą, żeby mieć. Świat ludzi opiera się na posiadaniu, na materialiźmie.


Planeta Latarnika. Zachowanie mieszkańca: Planeta Latarnika była malutką planetą. Latarnik miał za zadanie gaszenie i świecenie latarni. Zupełnie bez powodu, po prostu tak mu kazano. Uogólnienie: Ludzie robią wiele rzeczy, które nie prowadzą do niczego. Inni ludzie każą im to robić, a oni to robią i nie ma z tego pożytku.


Planeta Geografa:Zachowanie mieszkańca- Geograf ujrzał MK i nazwał go badaczem. Chciał też, żeby MK został jego badaczem, który przejdzie sie po planecie i opisze mu ją. Uogólnienie: ta planeta moim zdaniem nie opisuje cech i wad ludzkich, po prostu uświadamia nam to, że geografowie są skazani na zapisywanie na mapach wulkanów, gór, mórz itp..
57 3 57