1. Rozwiązaniem równiania |x-3| = 4 jest:
A. 7
B. -1
C. 7 i -1
D. 7 i 0
E. -7 i 1

2. Która zależność jest prawdziwa?
a, |2| = |-2| = -2
b. |-1 1/3| > 1 1/3
c. |4,3| < |-4,3 - 2|
d. 4 - |-4| =8
e. |-1 1/2| + |1 1/2| = 0

3. Oblicz: 2 . <pierwiastek z 2 1/4 koniec pierwiastka > - 2 do potęgi 33

Odpowiedzi

2009-11-15T17:20:55+01:00
2009-11-15T17:24:45+01:00
2009-11-15T17:26:11+01:00
1. Rozwiązaniem równiania |x-3| = 4 jest:
|x-3| = 4
x-3=4
x=4+3
x=7 (odpowiedź A)

2. Która zależność jest prawdziwa?
a, |2| = |-2| = -2 (odpowiedź fałszywa)
b. |-1 1/3| > 1 1/3 (odpowiedź fałszywa)
c. |4,3| < |-4,3 - 2| (odpowiedż prawidłowa)
d. 4 - |-4| =8 (odpowiedź fałszywa)
e. |-1 1/2| + |1 1/2| = 0 (odpowiedź fałszywa)

3. Oblicz:
pierwiastek z 2 1/4 koniec pierwiastka ( 3/2 )
(-2) do potęgi 3 ( -8 )