Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T17:22:37+01:00
Prawa dziecka są przedmiotem traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.

Dziecko ma prawo do:

* wychowywania się w rodzinie,
* adopcji,
* oświaty i nauki,
* kultury, wypoczynku i rozrywki,
* ochrony zdrowia i opieki medycznej,
* wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
* dostępu do informacji,
* ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
* prywatności,
* równości.
2009-11-15T17:25:29+01:00
No ja myślę że na pewno prawo do życia, prawo do rozwijania się (nauka, dodatkowe zajęcia).
2009-11-15T17:30:43+01:00
Moje zdanie:

Prawa dziecka:
prawo do życia i rozwoju
prawo do posiadania stanu cywilnego
prawo do uzyskania obywatelstwa
•prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
prawo do wolności religii lub przekonań
prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku.
zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka