Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T17:35:57+01:00
Rozwiaz uklady rownan metoda przeciwnych wspolczynnikow

a)
x+y=9
x-y=3
-----------
2x=12
x=6

6+y=9
y=3

x=6
y=3

b)
3x+2y=2
-3x+y=10
--------------
3y=12
y=4

3x+2*4=2
3x=-6
x=-2

x=-2
y=4

c)
3x+2y=5
2x+2y=2/*(-1)

3x+2y=5
-2x-2y=-2
-----------------
x=3

2*3+2y=2
2y=-4
y=-2

x=3
y=-2

d)
x+4y=11/*(-2)
2x+5y=10

-2x-8y=-22
2x+5y=10
---------------
-3y=-12
y=4

x+4*4=11
x=-5

x=-5
y=4

e)
4x+5y=-4/*3
6x+7y=-6/*(-2)

12x+15y=-12
-12x-14y=12
--------------------
y=0


4x+5*0=-4
4x=-4
x=-1

y=0
x=-1

2009-11-15T17:38:53+01:00
A) x+y=9
x-y=3
2x=12 / :2
x=6
Podstawiamy 6+y = 9 czyli y =3 x=6
b)3x+2y=2
-3x+y=10
3y=12 /:3
y=4
c 3x+2y=5 / razy -2
2x+2y=2 / razy 3
-6x-4y= -10
6x+6y = 6
2y= -4
y = -2

d)x+4y=11 / razy -2
2x+5y=10
-2x -8y = -22
2x +5y =10
-3y= -11 /-3
y= 3 i 2/3

e) 4x+5y=-4 / razy -3
6x+7y=-6 / razy 2
-12x -15y=12
12x+14y = -12
-y=0
równanie sprzeczne albo tożsamościowe nie pamiętam..