1. Jaką wartość przyjmuje funkcja y=-0,125x + 4 dla argumentu x=8?
2. Dla jakiego argumentu x funkcja y=-3x + 3/4(trzy czwarte) osiąga wartość 3/4 (trzy czwarte)?
3. Dla jakich argumentów funkcja y=4x- 4 przyjmuje wartości ujemne?Dla jakiego argumentu funkcja ta osiąga wartość 0?
4. Oblicz miejsce zerowe funkcji:
a) y=-2x + 3
b) y=1/3x (jedna trzecia x) + 2/3 (dwie trzecie)
c) y= x

3

Odpowiedzi

2009-11-15T17:44:51+01:00
4. Oblicz miejsce zerowe funkcji:
a) y=-2x + 3
-2x+3=0
-2x=-3/-2
x=1,5
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T17:45:51+01:00
1.
y = -0,125 * 8 + 4
y = -1 + 4
y = 3

2.
dla x = 0
y = -3 * 0 + 3/4
y = 3/4

3.
y = 4x - 4
ujemne dla:
x należące do przedziału liczb od minus nieskończoności do 3.
y będzie zero gdy x = 1

4.
c) x = 0
2009-11-15T17:51:21+01:00
Z.1 y =- 0,125x + 4 dla x =8
x = 8 , y = -0,125 *8 + 4 = -1 + 4 = 3
z.2
y = -3x + (3/4)
y = 3/4 dla x =0
z.3
y =4x - 4
4x - 4 < 0 <=> 4x <4 <=> x < 1
Funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x < 1.
y = 0 dla x = 1, bo 4*1 - 4 = 0
z.4
a) y = -2x + 3
-2x + 3 = 0 <=> -2x = -3 <=> x = 3/2
b)
y = (1/3)*x + 2/3
(1/3*x + 2/3 = 0 <=> (1/3)*x = -2/3 <=> x = -2
c)
y = x , y = 0 dla x =0
1 4 1