Wyobraź sobie że jesteś świadkiem dyskusji między mieszkańcami Aten i Sparty próbującymi udowodniĆ wyższośĆ demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli argumenty przemawiające "za" organizacją danej polis i argumenty "przeciw" które mogliby wykorzystaĆ uczestnicy debaty.
a) Demokracja ateńska[za i przeciw]
b) Ustrój spartański[za i przeciw]

1

Odpowiedzi

2009-11-15T17:50:57+01:00
Demokracja ateńska, za--- Lepsze warunki życia,,, prezciw. .. . . . .

Ustrój ateński za--- Lepsza flota wojskowa, silniejsi obywatele. przeciw --- trudne warunki życia.