Odpowiedzi

2009-11-15T17:42:37+01:00

Chciałabym zabrać głos w dyskusji, jaka rozpętała się w związku z planowanym przez Pana wprowadzeniem szkolnych mundórków. Jestem obecnie uczennicą 2 klasy liceum i nie zgadzam się, że wprowadzenie jednolitego stroju, obowiązującego na terenie szkoły, może zmienić zachowanie moich rówieśników.
Uważam, że noszenie mundurków nie zlikwiduje widocznych różnic w sytuacji materialnej uczniów. Moim zdaniem różnice te będą nadal zauważalne w momencie zakończenia zajęć, czy też przed ich rozpoczęciem. Często bowiem nosimy okrycia wierzchnie, które nadal będą wskazywały na sytuacje finansową ich właścicieli.
1 5 1
2009-11-15T17:44:08+01:00
PRZEMÓWIENIE W OBRONIE ANTYGONY

Drodzy zgromadzeni!

Przemawiam do was, aby udowodnić niewinność Antygony.
Jak wiecie stała się rzecz straszna. Dwóch braci stanęła na przeciwko siebie i obydwaj ponieśli śmierć. Jednego uznano za bohatera, drugiego zaś za zdrajcę.
Znacie ich siostrę - Antygonę. Wszyscy wiemy jak postąpiła. Złamała zakaz Kreona i pogrzebała Polinejkesa, ale zrobiła to zgodnie z prawem boskim, które jest starsze i wyższe nad prawami stanowionymi przez ludzi.
Zrobiła to z pełną świadomością, ponieważ bardzo kochała brata.
Nie możemy jej winić bez poznania powodów jej postępowania.
Moim zadaniem jest uświadomienie mieszkańcom Teb niewinności tej niewiasty. Po pierwsze obowiązkiem rodziny jest pochowanie zmarłego.
Antygona uczyniła to, aby uspokoić swoje sumienie i uzyskać przychylność bogów.
Nie bała się złamać zakazu Kreona, ponieważ dla niej ważniejsze są prawa boskie, a nie ludzkie rozkazy.
Wiem, że wielu z was postąpiłoby tak samo. Nie bójmy się wyrażać własnych poglądów! Antygona nie zasłużyła na śmierć.
Jeżeli wspomożemy ją Kreon może odstąpić od wyroku.