Odpowiedzi

2009-11-15T17:45:58+01:00
WADY
- powolność działania
- korupcja (łapówki, przekupstwa)
- brak stabilności rządu
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
- zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności
szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(
- bardzo duża nie równośc materialna
- bezrobocie
- znieczulica
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T17:46:34+01:00
Wady:
-kobiety nie miały praw obywatelskich
-odrzucano ingerecje panstwa
-płatne urzedy (niektóre)
2009-11-15T17:48:51+01:00
Charakterystycznymi cechami demokracji ateńskiej były:
a) uznanie wszystkich wolnych obywateli płci męskiej za równych wobec prawa i umożliwienie im udziału w decydowaniu o sprawach publicznych;
b) zagwarantowanie wolnym obywatelom dostępu do stanowisk publicznych;
c) rotacja osób pełniących funkcje publiczne;
d) przyjęcie zasady, że decyzje zapadają w wyniku dyskusji;
e) podejmowanie decyzji większością głosów;
f) oddanie władzy zwierzchniej w ręce zgromadzenia wszystkich wolnych obywateli;
g) ustanowienie idei rządów państwa;
Wady:
- powolność działania
- korupcja ( m.in. łapówki, przekupstwa)
- brak stabilności rządu
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
- zachwianie pierwotnych założeń demokracji
- bardzo duża nie równość materialna
- bezrobocie