Odpowiedzi

2009-11-16T13:58:39+01:00
1.Powodem wojen ze Szwecją były rywalizacja o panowanie na Bałtyku (wojna inflancka) oraz roszczenia Wazów do korony szwedzkiej. Wojny zakończyły się w 1660 pokojem w Oliwie.
2.Wojny z MOskwą 1598-1686 zakończone pokojem 1686
3.Wojny z Turcją 1620-1676
4.Przystąpienie do antytureckiej Ligi Świętej->kolejne wojny 1683-1699. Pokoj w Karłowicach 1699
5.Powstanie Chmielnickiego i wojna domowa 1648-1667
6.Potop szwedzki 1655-1660