W przemyśle główne ilości wodoru otrzymuje się przez tak zwaną konwersję węglowodorów z parą wodną. Jako źródło węglowodorów służy najczęściej gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan. W mieszaninie gazu z parą wodną, w temperaturze 700 (stopni Celsjusza) i w obecności katalizatora niklowego, zachodzą trzy reakcje:
1. między metanem a wodą, z wytworzeniem gazu syntezowego,
2. miedzy metanem a wodą, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla i wodór,
3. między tlenkiem węgla i wodą, z wytworzeniem wodoru i dwutlenku węgla.
Zapisz równania zachodzących reakcji...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T23:29:12+01:00
1. CH₄ + H₂O --> CO + 3H₂
2. CH₄ + 2H₂O --> CO₂ + 4H₂
3. CO + H₂O --> CO₂ + H₂