Odpowiedzi

2009-11-15T18:10:18+01:00
V = 72 km/h = 20 m/s

Energia potencjalna zmieni się całkowicie w kinetyczną

E = mgh = mv^2/2

stąd

h = v^2/(2g)

h = 400 m2/s2 / (2*9.81m/s2) = 20.4 m

(zaniedbaliśmy opory powietrza)