Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T18:48:28+01:00
Zad 1
20,3%
iglaste
69,3%
sosna , dąb.
duże.

zad 2
Bór- Podłoże piaszczyste, sosna brzoza
las łęgowy- doliny rzeczne, dąb jesion wierzba wiąz
grąd- podłoze gliniaste, grab dąb jesion klon
las olszowy- tereny bagienne, olsza czarna wierzba

zad 3
przyrodnicze- siedliska zwierząt, płuca świata, Chronią glebę
gospodarcze - turystyka, drewno, zapobiegają powodziom,

Więcej nie mam xD