Odpowiedzi

2009-11-15T23:41:31+01:00
M₁=10g=0,01kg - masa pary wodnej
Δt=100°C - zmiana temperatury pary wodnej
y=2 300 000J/kg - ciepło parowania
x=334 000J/kg -ciepło topnienia
d=3190 J/(kg*°C) - ciepło właściwe wody


Q₁=m₁*y - ciepło uwolnione podczas zamiany pary wodnej w ciecz
Q₂=m₁*d*Δt - ciepło oddane przy obniżeniu temp. do 0°C
Q=Q₁+Q₂ - łączne ciepło oddane przez parę wodną, jednocześnie jest to ilość ciepła pobranego przez lód.
Q=x*m - ilość ciepła pobranego przez m lodu

m₁*y+m₁*d*Δt=x*m
m₁*(y+d*Δt)=x*m

m=m₁*(y+d*Δt)÷x

po podstawieniu:
m≈0,0784kg