1.
Oblicz, ile gramów soli pozostanie na dnie naczynia po całkowitym odparowaniu wody z 80 g 2-procentowego roztworu.
2.
Do 0,5 kg 4-procentowego roztworu soli dosypano 20 g tej soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
3.
Do 400 g 5-procentowego roztworu chlorku amonu dolano 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
4.
Odparowano 100 g wody z 300 g 10-procentowego roztworu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5.
Oblicz, ile gramów chlorku glinu znajduje się w 0,4 dm3(dm sześcienne) roztworu o stężeniu 10%, jeżeli jego gęstość wynosi 1,09 g/cm3(cm sześcienny).
6.
Zmieszano 150 g 4-procentowego roztworu z 250 g 10-procentowego roztworu tej samej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
7.
Oblicz, ile gramów wody trzeba dodać do 0,25 kg 5-procentowego roztworu, aby otrzymać roztwór 2-procentowy.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T19:25:36+01:00
1.
ms=?
mr=80g
cp=2%

ms=(2% * 80g) / 100% = 1,6g soli

2.
mr1=0,5kg=500g
cp1=4%
ms2=20g
cp=?

ms1=(4% * 500g) / 100% = 20g
ms=20+20=40g
mr=500+20=520g
cp=(40g / 520g) * 100% = ok7,7%

3.
mr1=400g
cp1=5%
mw2=100g
cp=?

ms=(5% * 400g)/ 100% = 20g
mw1=400-20=380g
mw=380+100=480g
mr2=400+100=500g

cp=(20g / 500g) * 100% = 4%

4.
mw=100g
mr1=300g
cp1=10%

ms=(10% * 300g) / 100% = 30g
mw=300-30=270g
mw=270-100=170g
mr2=170+30=200g

cp=(30g/200g) * 100% = 15%

5.
Oblicz, ile gramów chlorku glinu znajduje się w 0,4 dm3(dm sześcienne) roztworu o stężeniu 10%, jeżeli jego gęstość wynosi 1,09 g/cm3(cm sześcienny).

v=0,4dm3=400cm3
cp=10%
d=1,09g/cm3
ms=?

mr=400*1,09=436g
ms=(10% * 436g) / 100% = 43,6g

6.Zmieszano 150 g 4-procentowego roztworu z 250 g 10-procentowego roztworu tej samej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

mr1=150g
cp1=4%
mr2=250g
cp2=10%
cp=?

ms1=(4%*150g)/100%=6g
ms2=(10%*250g)/100%=25g

mr=150g+250g=400g
ms=6g+25g=31g

cp=(31g/400g)*100%=ok 7.8%

7.
Oblicz, ile gramów wody trzeba dodać do 0,25 kg 5-procentowego roztworu, aby otrzymać roztwór 2-procentowy.

mr1=0.25kg=250g
cp1=5%
cp=2%
mw=?

ms=(5%*250) / 100% = 12,5g
mw1=250-12,5=237,5g

mr=(12,5g * 100%) / 2% = 625g
mw=625-12,5=612,5g


55 4 55