1.Sformułowanie DRZEWA BAŁY SIĘ PORUSZYĆ :
a) nie jest metaforą
b) nie tworzy nastroju grozy
c)nie nadaje im cech istot żywych
d) nie przedstawia emocji bohatera
2.Objaśnij w 3 zdaniach, dlaczego wejście na ramiona Światowida wydało się chłopcu bluźnierstwem?

1

Odpowiedzi

2009-11-15T18:25:53+01:00