PILNE! BARDZO BYM PROSILA
wstaw czas prezent simple albo prezent continuous, nastepnie przetlumacz na polski
1 She...........(start) her new job on monday.
2 Fish........... (live) in the sea.
3 We .............( wait) for a bus at the moment.
4. He ........( work) in a tv studio.

wstaw czas past simple lub prezent,nastepnie przetlumacz na polski
1 I.......(meet) him last june
2 the play................(just/ begin)
3 ...........(you/have) breakfast yet?
4 he.........(not/smoke) for two weeks.
5 I........(never/drink) whisky.
6 She ........(live) here since 1988.
7 It........(be) cold thid year.
8 Yesteday.....(I/have) a present for you.
9 Mr Parker is a bank manager. He.......(start) working some time ago.
10 They ........(not/leave) school in 1999

3

Odpowiedzi

2009-11-15T18:31:42+01:00
She's starting her new job on monday.
Fish Live in the sea
We Waiting for a bus at the moment
He work in a TV Studio.

Ona zaczyna pracę w poniedziałek, Ryby żyją w morzach, Oni czekają na autobus w tym momencie. Ona pracuje w Studiu Telewizyjnym.

1 I Meet him last june
2 the play .... (just/ begin)
3 Do you have breakfast yet?
4 he don't smoke for two weeks.
5 I never drink whisky.
6 She living here since 1988.
7 It .... cold thid year.
8 Yesteday i have a present for you.
9 Mr Parker is a bank manager. He starting working some time ago.
10 They don't leave school in 1999

Tłumaczenie. 4. On nie palił od 2 tygodni. 5. Nigdy nie piłem Whisky. 6. Ona mieszkała tutaj w 1988. 8. Wczoraj miałem prezent dla Ciebie. 10. Oni nie opuściłi szkoły w 1999
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T18:32:49+01:00
1.She is starting her new job on monday - ona zaczyna swoją nową pracę w poniedziałek.
2.Fish is living in the sea - Ryba żyje w morzu.
3.We are waiting for a bus at the moment - Czekamy na autobus w tej chwili.
4. She is working in TV studi - Ona pracuje w telewizji.

1. met - Spotkałam go ostatniego czerwca
2. just began - Gra włąśnie się rozpoczęła
3. Have you eaten - Czy zjadłaś już śniadanie?
4. isn't smoking - On nie pali od 2 tygodni.
5. have never drank - Nigdy nie piłam whisky.
6. has lived - Ona mieszka tu od 1988
7. was - Było bardzo zimno w tym roku
8. I had - Wczoraj miałąm dla ciebie prezent
9. started - Pan Parker pracuje w banku. Zaczał tam pracować troche czas utemu.
10. didn't leave - Oni nie opuscili szkoły w 1999.
2009-11-15T18:37:33+01:00
1 is starting ona zaczyna swoją nową prace w poniedziałek
2 lives ryba miszka w morzu
3 are waiting czekamy na autobus w tym momencie
4 works on pracuje w studiu telewizyjnym

1 met spotkałam go ostatniego czerwca
2