Odpowiedzi

2009-11-15T19:25:12+01:00
Przez teren KATOWIC przebiega główny dział wodny, czyli granica między dorzeczami Wisły i Odry.
W dorzeczu Wisły znajduje się przeważająca część miasta. Na północy Rawa razem z Potokiem Leśnym wpływają do Brynicy, następnie łączą się z rzeką Czarną Przemszą, tworząc Przemszę. Do Przemszy wpływa również potok Bolina ( w części środkowej Katowic), a następnie wszystkie wymienione rzeki po połączeniu się wpływają do Wisły.
Koryto rzeki RAWY jest uszczelnione, a na odcinku przepływającym przez Śródmieście Katowic w pełni przykryte. Rzeka Mleczna (na południu Katowic) wpływa do Gostyni i następnie razem z nią do Wisły.
Dorzecze Odry obejmuje środkowo-zachodnią część miasta odwadnianą przez rzekę Kłodnicę z dopływami: Ślepiotką i Potokiem Panewnickim. Niewielkim prawobrzeżnym dopływem Kłodnicy jest potok Kokociniec
Rzeki przepływające przez Katowice są bardzo silnie zanieczyszczone, pomimo że to na tym terenie znajdują się źródła niektórych z nich, np: Kłodnicy.
2 5 2