Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T18:30:40+01:00
Zad. 4

3e - 16 chł. (50%) i 16 dz.(50%)

3b - 7chł. (25%) i 21 dz.(75%)

7 chł -25%
x dz - 75%

x= (7*75)/25 = 21

3c 12 chł.(48%) i 13 dz.(52%)

12 chł - 48%
x dz. - 52%

x=(12*52)/48 = 13

liczba dzieci w całej szkole = 16ch + 7 ch. + 12ch. +16 dz. +21 dz. + 13 dz = 85

liczba dziewcząt w szkole 16 dz. +21 dz. + 13 dz = 50


85 - 100%
50 - x%

x% = (50*100)/85 = 59%
2009-11-15T18:37:28+01:00
3a jest 16 chł i stanowią oni 50% klasy
obliczmy ilość uczniów klasy i dziewczyn
50% to 1/2 więc

16x2=32osoby liczy klasa a dziewczyn jest 16


w klasie 3b jest 7 chł i stanowią oni 25% klasy
25% to 1/4więc
7x4=28osób w klasie i
dzieczyn jest=28-7=21

w klasie 3c jest 12 chł i stanowią 48 % tej klasy
ukladamy proporcje
12-48%
x-100%
x=12x100%/48%=25osób jest w klasie
a dziewczyn jest 25-12=13


. jaki procent
uczniów klas 3 stanowią dziewczęta . ?

w sumie jest wszytkich uczniów=32+28+25=85
w sumie jest wszystkich dziewczynek=16+21+13=50

ukladamy proporcje

85-100%
50-x
x=50x100%/85=w zaokrągleniu 58,82%
dziewczęta stanowią 58,82% uczniów 3klas
2009-11-15T18:38:47+01:00
W klasie 3a jest 16 chł i stanowią oni 50% klasy,

16------50%
x-------100%

x=16*100%:50%=32 ilość uczniów klasy 3a

dziewczynek w 3a jest 32-16=16w klasie 3b jest 7 chł i stanowią oni 25% klasy ,

7-----------25%
y----------100%

y=100%*7:25%=28 iolość uczniów klasy 3b

dziewczynek w 3b jest 28-7=21

w klasie 3c jest 12 chł i stanowią 48 % tej klasy.

12------------------48%
z-------------------100%

z=12*100%:48%=25 ilość uczniów klasy 3c

dziewczynek w 3c jest 25-12=13

jaki procent uczniów klas 3 stanowią dziewczęta . ?

wszyscy uczniowie klas 3 to x+y+z=32+28+25=85
wszystkie dziewczynki klas 3 to 16+21+13=50

50/85*100%=5000:85%=1000/17%=58 i 14/17%