Proszę o pomoc:
1) Napisz, które czynniki, przyrodnicze czy pozaprzyrodnicze, odgrywają większą rolę w rozwoju rolnictwa. UZASADNIJ SWOJĄ ODPOWIEDŹ.
Proszę o uzasadnienie dla żyzności gleb, ukrztałtowania terenu, mechanizacja rolnictwa i stosowanie nawozów sztucznych.
2) Napisz, jakie są przyczyny przeprowadzania zabiegów typu - tworzenie terasów i polderów.
3) Napisz, w jaki sposób wpływają one na stan środowiska przyrodniczego.
4) Wymień naturalne zagrożenia, które mogą zniweczyć pracę ludzi na tych terenach.
5) Wymień przyczyny zmian udziału poszczególnych form użytkowania ziemi w: Chinach i Holandii.

Bardzo dziękuję za pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • lhee
  • Rozwiązujący
2009-11-15T18:40:50+01:00
1.na rozwój rolnictwa wplywają zarówno czynniki przyrodnicze jak i pozaprzyrodnicze, gdyż od rodzaju gleby, temperatury, dostępu do wody zależy pomyślność zebrania plonów, ale posiadanie różnego rodzaju maszyn, sztucznych nawozów mają nie mniejsze znaczenie. Myślę że oba czynniki mają takie samo znaczenie.

29 4 29