Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T01:50:24+01:00
1 mol ---- 40 g .
X mol ------ 0,05 g
X = 0,00125 mola. Ta ilość NaOH po rozpuszczeniu w wodzie dała 0,5dm3 roztworu.

Obliczam stężenie molowe tego roztworu :
Cmol = n/V
Cmol = 0,00125 mol / 0,5 dm3
Cmol = 0,0025 mol /dm3

Wodorotlenek sodowy dysocjuje w wodzie całkowicie (mocna
zasada):
NaOH < ----> Na^+ + OH^-

Stężenie jonow OH^- jest takie samo jak Cmol NaOH
[OH^-] = 0,0025 mol /dm3 = 2,5 x 10 ^ -3 mol /dm3
pOH = - log [OH^-]
pOH = - log [2,5 x 10^-3]
pOH = 3 – log [ 2,5 ]
pOH = 3 – 0,39 = 2,61


pH + pOH = 14
pH = 14 – pOH
pH = 14 – 2,61 = 11,39pH
23 4 23