Właściwosci pierwiastków uporządkowanych wedgłu wzrastającej liczby_______ ______zmieniają sie okresowo.Stwierdzenie to nosi nazwę__________________
____________.Pierwiastki uporządkowane w ten sposób tworzą_______,czyli kolumny,i _____,czyli rzędy.W układnie okresowym pierwiastków jest _______grup i ______okresów.Nazwy grup tworzą sie od_______________________________________________.
Grupy 1.,2. oraz od 13. do 18. nazywane są ____________________________,
a pozostałe grupy to ________.

2

Odpowiedzi

2009-05-07T19:32:02+02:00
Właściwości pierwiastków uporządkowanych według wzrastającej liczby (atomowej) zmieniają się okresowo. Stwierdzenie to nosi nazwę (prawa okresowości).
Pierwiastki uporządkowane w ten sposób tworzą grupy, czyli kolumny i okresy, czyli rzędy. W układzie okresowym pierwiastków jest (18) grup i (7) okresów. Nazwy grup tworzą się od (pierwszego pierwiastka w grupie, gdzie wyjątkiem jest pierwsza grupa [litowce])
Grupy 1 i 2 oraz od 13 do 18 nazywane są (grupami głównymi)
a pozostałe grupy to (grupy poboczne)

Te w nawiasach to odpowiedzi.
1 5 1
2009-05-07T19:33:18+02:00
Właściwosci pierwiastków uporządkowanych wedgłu wzrastającej liczby atomowej (Z), powtarzają* się okresowo.Stwierdzenie to nosi nazwę stwierdzenia Mendelejewa.Pierwiastki uporządkowane w ten sposób tworzą grupy,czyli kolumny,i okresy,czyli rzędy.W układnie okresowym pierwiastków jest 18 grup i 7 okresów.Nazwy grup tworzą sie od nazwy pierwszego pierwiastka.
Grupy 1.,2. oraz od 13. do 18. nazywane są grupami głównymi,
a pozostałe grupy to grupy poboczne.
1 5 1