Odpowiedzi

2009-11-15T18:52:44+01:00

podaj po cztery przykłady liczb:
a)całkowitych, które nie są naturalnenp. -100, -56, -4, -1,-312, -604.
b)wymiernych, które nie są całkowite.np. 7¼, ⅝,-⅔,⅗,-83½,-90/54
c)wymiernych, które nie są dodatnie..np. -3, -12½, -13⅙, -1456⅝,-5

2009-11-15T18:52:45+01:00
A -4 -5 -10 -22
b 25/4 √64/9 4/3 1½
c -2 ³√-8 -³√64 -11
2009-11-15T18:59:08+01:00
Całkowite, które nie są naturalne np: -0,1 , -5 , -3,5 , π
wymierne, które nie są całkowite: π, 5¾, ⅗, 18-⁴/₉
wymierne, nie dodatnie: -⅗ ∛64, -⁵/₁, -18¾