Odwołując się do utworów Horacego ("Do Deliusza", "Wybudowałem pomnik" oraz "O co poeta prosi Apollina") oraz do sformułowanych przez niego zasad życiowych, napisz pracę: "Horacjanizm jako recepta na godne i szczęśliwe życie." Swoje wnioski udokumentuj cytatami.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T18:48:37+01:00