Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T18:57:57+01:00
No więc korzystając z wzoru ogólnego a2 + b2 = c2
oraz więdząc , że trójkąt jest równoramienny (a i b są sobie równe a=a) a ''c'' w naszym wypadku to przeciwprostokątna.
możemy podstawić do wzoru:

a²+ a² = c²
2a² = 10² / :2
a² = 100:2
a² = 50
a = √50 = √25 ^ 2
a= 5√2

Spr.

(5√2)² + (5√2)² = 10²
(5^5 + 2) + (5^5 +2) = 100
50 + 50 = 100


Pole:

P = a^b/2

P = 5√2 ^ 5√2 /2

P = 50/2

P = 25 cm ²
2009-11-15T19:08:02+01:00
Trójkąt ten tworzy połowe kwadratu w którym przeciwprostokątna równa jest 10
a = przeciwprostokątna (10 cm)
h = połowa przeciwprostokątnej
P = 1/2 a x h
P = 5 cm x 5 cm
P = 25 cm² -----------Odp
2009-11-15T19:13:28+01:00
A*h/2
a pierwiastek z 2=10/pierwiastek z 2
a=10*pierwiastek z 2/2
a=5pierwiastek z 2
(5pierwiastek z 2)^2/2=50/2=25(cm2)