Odpowiedzi

2009-11-15T18:54:22+01:00
Tłumaczenie pytania :Jakie są najważniejsze zalety i wady korzystania z komputera?

The most important advantage is that the computer can store everything in it, treating the Internet has zdjęcia.Jeśli can find everything in it. The disadvantage is that the computer may have a virus. As for the internet you can find someonewho does not have good intentions. From your computer, you can become addicted.

Tłumaczenie: Najważniejszą zaletą komputera jest to że można wszystko w nim zapisywać, przerabiać zdjęcia.Jeśli ma się internet można wszystko w nim znaleźć.
Wadą jest to że komputer może mieć wirusa. Jeśli chodzi o internet można trafić na kogoś kto nie ma dobrych intencji. Od komputera można się uzależnić.