Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T19:11:58+01:00
Zadanie 1

a)32=2(do 5)
(do5)√2= 2 (do 5/2)
1/2 (do 13)= 2 (do -13)
(½)(do8)= 2 (do -8)
1/√2=2(do0)/2 (do½) = 2 (do (0-½))= 2 (do (-½))
³√4=³√2²= 2 (do ⅔)
b)1/64=1/2(do6)= 2 (do (-6))
1/(do5)√2³= 1/2 (do5/3)=2 (do (-5/3))
1/(do7)√2³=2 (do(-7/3))
4³√4=2²*³√2²=2²*2(do2/3)=2 (do(8/3))
(do6)√2/4√2= 2³/2²*2(do½)=2(do½)
32⁴√4/(do5)√16=2(do5)*⁴√2²/(do5)*2²=2(do7/2)/2(do5/2)=2

Zadanie 2
a) = 7²=49
=11(do(-2))= 1/121
=2,25(do(-½))=1/√2,25=1/1,5=0,6
=0,2(do √18/2)=0,2³=0,8

b)6(do √7-5+7-√7)= 6²=36
3(do3√3+3(1-√3))= 3³=27
5(do 3+4√7+(-2)*(2√7))=5³=125
3(do½*(2π-1)+2,5-π)=3²=9

c)=10(do(5π-4)-2-5π)= 10(do(-6))= 0,000001
= 2(do 2*(1,5√5)-3*(1+√5))= 2(do(-3))=1/8
= 3(do (√2+√3-(√2-√3))(do√3)=3(do2√3)(do √3) = 3(do6)=729
= 5(do3*(√2+1)-2*(2√2-3))* 5(do√2)=5 (do(-√2)+9)+√2=5(do9)=1953125

Zadanie 3
a) a= 1/√2
b)√2+a=1
a =1-√2
c)√2-a=1
-a =1-√2
a=√2-1

Zadanie 4
a)>
b)<
c)<
d)>
e)<