A) (minus pięć całych i dwie trzecie) : (minus dwie całe i pięć szustych) =

b) 0 : (minus jedna cała i jedna druga) =

c) (minus zero przecinek osiem) : zero przecinek pięć =

d) (minus jedenprzecinek dwa) : (minus zero przecinek zero trzy) =
e) trzy przecinek szesć : (minus zero przecinek dziewięć) =
f) (minus jeden) : dwie całe i jedna druga =
g) trzy całe i jedna trzecia : (minus dwie całe i dwie dziewiąte) =
h) (minus pięc i jedna trzecia) : (minus osiem jedenastych) =
i) (minus siedem drugich) : (minus trzy przecinek pięć) =


Nie Wiedziałam jak NapisaĆ . ; pp Ale Pomocy !!

3

Odpowiedzi

2009-11-15T19:05:59+01:00
A)2
b)0
c)1,6
d)40
e)-4
f)-0,4
g)-1,5
h)dwadzieścia dwa trzecie
i)3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T19:09:35+01:00
A) (minus pięć całych i dwie trzecie) : (minus dwie całe i pięć szustych) =(-5⅔):(-2⅚)=(-17/3):(-17/6)=(-17/3)•(-6/17)=-6/3=-2

b) 0 : (minus jedna cała i jedna druga) =0:(-1½)=0

c) (minus zero przecinek osiem) : zero przecinek pięć =(-0,8):0,5=
-8/10:5/10=-8/10•10/5=-8/5

d) (minus jedenprzecinek dwa) : (minus zero przecinek zero trzy) =(-1,2):(-0,03)=-12/10:(-3/100)=-12/10 •(-100/3)=40
e) trzy przecinek szesć : (minus zero przecinek dziewięć) =3,6:(-0,9)=36/10:(-9/10)=36/10•(-10/9)=-36/9=-4
f) (minus jeden) : dwie całe i jedna druga =(-1):2½=-1:5/2=-1•2/5=-⅖
g) trzy całe i jedna trzecia : (minus dwie całe i dwie dziewiąte) =3⅓:(-2 2/9)=10/3:(-20/9)=10/3•(-9/20)=-3/2
h) (minus pięc i jedna trzecia) : (minus osiem jedenastych) =(-5⅓):(-8/11)=-16/3•(-11/8)=22/3=7⅓
i) (minus siedem drugich) : (minus trzy przecinek pięć) =(-7/2):(-3,5)=-7/2:(-35/10)=7/2:7/2=1
1 3 1
2009-11-15T19:13:15+01:00
A. ( -5 + 2/3 ) ÷ ( -2 + 5/6) =
-4 ⅓ ÷ -1⅙ =
-13/3 : -7/6 = -13/3 ^ - 6/7 = +26/7 = 3całe 5/7
B. 0
C. - 0,8 : 0,5 = -1,6
d) (minus jedenprzecinek dwa) : (minus zero przecinek zero trzy)
-1,2 : -0,03 = +40
e) trzy przecinek szesć : (minus zero przecinek dziewięć) =3,6 : -0,9 = -0,4
f) (minus jeden) : dwie całe i jedna druga = -1 : 2,5 = - 0,4
g) trzy całe i jedna trzecia : (minus dwie całe i dwie dziewiąte) =3⅓ : - 2(UŁAMEK - 2/9)= 10/3 : - 20/9 = 10/3 ^ 9/20 = 3/2 = -1,5
h) (minus pięc i jedna trzecia) : (minus osiem jedenastych) =
-5⅓ : - 8/11 = -16/3 ^ - 11/8 = + 22/3 = 7 ⅓
i) (minus siedem drugich) : (minus trzy przecinek pięć) =
-3,5 : - 3,5 - 1