Odpowiedzi

2009-11-15T19:09:47+01:00
Gołoborze-nagromadzenie dużych bloków i odłamków skalnych na stoku.Gołoborze powstaje w wyniku wietrzenia twardych skał(np.piaskowców kwarcytowych). Występują w Górach Świętokrzyskich.
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska tworzy odrębną krainę geobotaniczną. Dominują tu ciepłolubne rośliny charakterystyczne dla Europy Zachodniej. Stwierdzono występowanie ok. 1600 gatunków roślin naczyniowych. Występują grądy, lasy sosnowo-dębowe,liczna flora grzybów (coś około 600 gatunków).
Śląsk-zasoby surowców:
węgiel kamienny, pokłady rud żelaza, cynku i ołowiu.
2009-11-15T19:17:20+01:00
1. Gałoborza znajdują się na obszarach bezleśnych, znajdujących się na stokach pasm górskich.Są jednymi z najstarszych skał występujących w Polsce.
2. Roślinność pustynna reprezentowana przez szczotlichę siwą.
3. Wydobycie rud żelaza, ołowiu i węgiel kamienny.