ZADANIE 1
oblicz masę molową CaCo3 oraz zawartość Ca w związku mca =
40g mc =12g mo= 16g

zadanie 2
określ rodzaj wiązania w cząsteczce o2 i podaj wzory :strukturalny i sumaryczny
zadanie 3
dokończ równania dysocjacji jonowej
a) H2SO4---->.....+.........
b) Mg(NO3)----->+.......

=

1

Odpowiedzi

2009-11-15T19:28:45+01:00
MCaCO3=40+12+16*3=100g/mol

100g-100%
40g-x
x=40%

2)

w czast O2 jest wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane sumaryczny wz to O2 a strukturalny O=O

3)H2SO4--->H^+ +HSO4^-
HSO4^- --->H^+ +SO4^2-
ale jak dla ciebie pewnie wysarczy
H2SO4---> 2H^+ + SO4^2-

Mg(NO3)2--->Mg^2+ + 2NO3^-