Mam napisać referat z "sole wokół nas " ma zawierać:
-jakie sole znajdziemy w środowisku naturalnym
-co to są sole
-jakie sole znajdziemy w gospodarstwie domowym
Bardzo proszę o odpowiedzi ;)
Ma zawierać przynajmniej 4 strony A4
Proszę o pomoc;)
Jak najszybciej !!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-15T20:15:35+01:00
Co to są sole??-Sole są to związki chemiczne powstałe w wyniku reakcji zobojętniania, takich jak oddziaływanie na siebie kwasów i zasad, złożone z kationu i tak zwanej reszty kwasowej. Sole jako związki jonowe są elektrolitami; w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej; z wyjątkiem soli mocnych kwasów i mocnych zasad, które w roztworze wodnym wykazują odczyn obojętny, pozostałe typy soli ulegają hydrolizie wskazując odczyn kwaśny lub zasadowy. W określonych warunkach powstają:
- sole obojętne (Na2So4)
- sole kwaśne (wodorosole) pochodne kwasów wielozasadowych (NaHSo4)
- sole zasadowe, pochodne zasad wielowodorotlenowych (Mg(OH)Cl)
- sole podwójne powstałe przez połączenie się ze sobą dwu lub więcej cząsteczek soli prostych (KCl*MgSo4*H2O)

Sole mineralne i ich wpływ na organizm człowieka

POTAS- jest niezbędny w gospodarce wodo- jonowej w obrębie komórek, dzięki komórki mięśniowe i nerwowe reagują na pobudzenie.
WAPŃ- jest niezbędny w kościach i zębach; umożliwia reakcje komórek mięśniowych i nerwowych na pobudzenie; u obronie przeciw zapaleniu i uczuleniom; w procesie krzepnięcia krwi.
FOSFORANY- są niezbędne w kościach i koniecznie w procesie mnożenia się komórek. Takiej samej regulacji jak wapń podlega wchłanianie i wydalanie fosforanów. Do wchłaniania fosforanów z jelita grubego jest potrzebna witamina na D.
MAGNEZ - jest niezbędny w kościach i komórkach, zwłaszcza mięśniowych.
FLUOR-Niezbędny w tworzeniu się kości i zębów. Zęby obfitujące w fluor są odporniejsze na próchnicę niż zawierające mało tego pierwiastka.
ŻELAZO - Jest nieodzownym składnikiem hemoglobiny czerwonych ciałek krwi.

Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Ich różne postacie możemy spotkać wszędzie. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Używamy ich na co dzień , nie zawsze zdając sobie z tego sprawę.6 4 6