Odpowiedzi

2009-11-15T19:19:33+01:00

You must be quiet .You must listening teacher.You must be polite .
You can volunteering for answer . You mustn't be rude .You mustn't talking with friends. You mustn't eating and drink . You mustn't using telephone .You mustn't disturbing .
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T20:58:25+01:00
W klasie nie można:
-jeść
-pić
-nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu lekcji
-malować ławek
-korzystać z urządzeń np. telefonu
-huśtać się na krześle
-zaczepiać kolegów
-przeklinać
-Dotykać materiałów,tylko za zgodą nauczyciela
W klasie można:
-iść do ubikacji jeśli jest taka potrzeba
-otworzyć okno,tylko za zgodą nauczyciela
-rozmawiać ale tylko na temat lekcyjny
-posprzątać
-zmazać tablicę


The class can not be:
-eat
-drink
-Do not disturb the teacher in conducting lessons
-painted benches
-use devices such as telephone
-swing on a chair
-catch colleagues
-curse
-Touch material, only with the consent of the teacher
In class, you can:
-go to the toilet, if needed
-open window, only with the consent of the teacher
-but only talk about the lesson
-clean
-erase board