1. Jeżeli objętość sześcianu jest równa 64 dm³, to pole powierzchnii całkowitej jest równe...

2. Najmniejszą liczbą naturalną, która przy dzieleniu przez 2, 3, 4, 5, 6 daje resztę odpowiednio: 1, 2, 3, 4, 5 i dzieli się przez 7 jest :
A. 98
B. 109
C. 119
D. 139
E. 101

3.Które zdanie jest fałszywe?
A. jeśli liczba jest podzielna przez 4, to jest podzielna przez 2.
B. liczba √6¼ jest liczbą wymierną.
C. liczba (-3²) jest liczbą naturalną.
D. wartość bezwzględna liczby ujemnej jest liczbą przeciwną do niej.
E. tożsamość, to równanie zawsze prawdziwe.

4. Oblicz: 2 x √2¼ - 2²

2

Odpowiedzi

2009-11-15T19:10:58+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T19:12:54+01:00
1.v=a*a*a
a=∛64=4dm
1dm=10 cm czyli 4dm=40 cm

pole całkowiate:
PC=6p
p=4*4=16

PC =16*6=96cm²

3. odp B

4. 2x√2¼-2=0
2x*1/√2=2 /÷2
1/√2x=1 /÷√2
x=1/√2 i jeszcze usunąć niewymierność i wyjdzie
x=√2
1 5 1