Co to jest
1. Miejsce naturalnego wpływu wody podziemnej na powierzchnię terenu.
2.Miejsce w którym woda rzeczna swobodnie spada ze stromego prądu.
3.Linia na powierzchni terenu oddzielająca sąsiednie dorzecza lub zlewiska
4.Miejsce gdzie rzeka wpada do innej rzeki, morza lub jeziora
5.Rzeka wpływająca do morza lub jeziora ,niebędąca dopływem innej rzeki
6.Tworzy go rzeka główna ze swoimi dopływami
7.W plejstocenie góry to były obojętne zlodowaceniem lokalnym
8.Jedna z najbardziej rozpowszechnionych skał polodowcowych

1

Odpowiedzi

2009-11-15T19:22:22+01:00
1.Źródło
2.Wodospad
3.Dział wodny
4.Kaptaż
5.Rzeka główna
6.System rzeczny
7.Tatry
8.Piasek