Odpowiedzi

2009-11-15T19:40:58+01:00
Przyczyny
-sprzedaż odpustów
-zbytnia dbałośc o zycie doczesne
-świecki styl życia
-słabe przygotowanie do służby w kościele
Skutki
Niemcy ; luteranizm - Marcin luter
- odrzucenie władzy papieża oraz biskupów
- ograniczenie sakraMĘTÓW do komuni i chrztu
- odrzucenie kultu świętych
- zniesienie celibatu
- podstawowa wiara Pismo św.
Francja ; kalwinizm ; Jan kalwin
- zasada predestynacji
Anglia; anglikanizm ; król Henryk VII
-król głową kościoła
- nie uznawano papieża
Przebieg
Wystąpienie lutra w 1517r z protestem przeciw edyktowi cesarza
powstanie kalwinizmu następnej wiary protestanckiej i powstanie anglikanizmu kościaoła narodowego w anglii
5 3 5
2009-11-15T20:17:50+01:00
Anglia :
Przyczyny:
-przemiany społeczno gospodarcze
-istota przemian w ekonomii
-rosły manufaktury wytwarzające sukno
Skutki:
-represje wobec przeciwników Anglikanizmu
-powstanie nowych wyznań
-liczne wojny religijne
-rozwój piśmiennictwa
-zwołanie soboru trydenckiego
Franca
przyczyny:
-wzrastająca władza papieża
-duży majątek który posiadał kościół
-kupowanie godności kościelnych
-kupowanie odpustów
skutki:
-podziały politiczne
-biblia w j.naordowym
edypt napteński
Niemcy:
przyczyny
-biskupi posiadali własne ziemie
-wojny
-duchowni byli nie wykształceni
-kupowanie stanowisk kościelnych
skutki:
-wojny religijne
-zniszczenia gospodarcze
-wzniesienie celibatu
-biblia źródłem wiary
1 5 1