44 PKT!!
3 ZADANIA TEKSTOWE!
ZLITUJCIE SIE!!!

1.W dwóch skrzynkach są 54 pomarańcze. Z jednej
skrzynki przełożyliśmy do drugiej 9 pomarańczy i w każdej skrzynce jest
ich tyle samo. Ile pomarańczy było w każdej skrzynce początkowo?

2.Za 5 zeszytów i 2 bruliony zapłacono 13zł. Gdyby cena zeszytu była o
10% wyższa, a cena brulionu o 10% niższa, wówczas ta sama liczba
zeszytów i brulionów kosztowałaby 13,50zł. Oblicz cenę zeszytu i
brulionu.

3.Za dwa różne podręczniki zapłacono 28.80zł. Gdyby jeden podręcznik był o 25% droższy a drugi o 25% tańszy, to ceny obu podręczników byłyby równe. Oblicz cenę każdego z podręczników.

2

Odpowiedzi

2009-11-15T19:47:06+01:00
1.54:2=27
27+9=36
27-9=18
Odp.Na początku w jednej skrzyni było 36 pomarańczy, a w drugiej 18.
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T19:54:26+01:00
1. x - ilość pomarańczy w pierwszej skrzynce
y - ilość pomarańczy w drugiej skrzynce

{x+y = 54
{x-9=y+9

{x = 54 -y
{54-y-9=y+9

{x = 54 -y
{36=2y

{y = 18
{x = 36



2. x - cena zeszytu
y - cena brulionu

{5x+2y=13
{5*1,1x+2*0,90y=13,50

{x = 13/5 - 2/5y
{5,5(13/5 - 2/5y)+1,8y=13,50

{x = 13/5 - 2/5y
{14,3-2,2y+1,8y=13,50

{x = 13/5 - 2/5y
{0,4y=0,8

{y=2 zł
{x=1,5 zł

3. x- cena pierwszego podręcznika
y - cena drugiego podręćznika

{x+y=28,80
{1,25x=0,75y

{x=28,80-y
{1,25(28,80-y)=0,75y

{x=28,80-y
{36-1,25y=0,75y

{2y=36
{x=28,80-y

{y=18 zł
{x=10,80 zł








1 5 1