Odpowiedzi

2009-11-15T19:32:44+01:00
3 2/5 =3,4
2 4/5 = 2,8
16 42/100 = 16,42
3,4+2,8+16,42 = 22,62
16,42 - 2,8 = 13,62
22,62 - 13,62 = 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T19:34:06+01:00
3 2/5+2 8/10+16 42/100=3 40/100+2 80/100+16 42/100= 21 162/100= 22 62/10016 42/100 - 2 80/100=13 62/100

22 62/100-13 62/100=9
2009-11-15T19:38:32+01:00
3²/₅+2⁸/₁₀+16⁴²/₁₀₀-(16⁴²/₁₀₀-2⁸/₁₀)=¹⁷/₅+²⁸/₁₀+¹⁶⁴²/₁₀₀-(16⁴²/₁₀₀-2⁸⁰/₁₀₀)=³⁴⁰/₁₀₀+²⁸⁰/₁₀₀+¹⁶⁴²/₁₀₀-13⁶²/₁₀₀=²²⁶²/₁₀₀-¹³⁶²/₁₀₀=⁹⁰⁰/₁₀₀=9