1.Oblicz jaka liczbę moli stanowi:
a)36g wody
b)12g wodoru cząsteczkowego
c)3,2g tlenu cząsteczkowego
2.Jaką objętość zajmuje w warunkach naturalnych:
a)12g CO2
b)5g tlenu
c)4g N2O
d)70g wodoru
3.Oblicz jaką liczbę moli stanowi:
a)67,2 dm(sześcienne) wodoru odmierzonego w warunkach normalnych
b)5,6 dm(sześcienne) metanu odmierzonego w warunkach normalnych
c)11,2 dm(sześcienne) dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych
4.Oblicz ile jest atomów miedzi w 12,8g miedzi

Z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T19:41:08+01:00
A)
1molH20----18g
xmoli h2o---36
x=2

b)1molH2-2g
xmoloh2-12
x=6
c)
32g----1mol
3,2g----x-
x=0,1
2.a)
22,4dm3 co2----44
xdm3-------------12
x=6,1dm3
b)
22,4dm3-----32g
xdm3---------5
x=3,5dm3
c)
22,4dm3-44g
xdm3-4g
x=2dm3
3a)

1mol-22,4dm3
xmoli-67,2
x=3

b)
1mol-22,4dm3
xmoli-5,6dm3
x=2,25mola
c)
1mol-22,4
xmoli-11,2
x=0,5mola

2.

64g-6,02*10^23
12,8g-x
x=1,204*10^23