Na podstawie poniższych opisów słownych napisz równania reakcji.
a) 1 cząsteczka chlorku magnezu i 2 atomy sodu tworzą 2 cząsteczki chlorku sodu i 1 atom magnezu

b) 2 cząsteczki węgla (II) i 1 cząsteczka tlenu tworzą 2 cząsteczki tlenku węgla (IV)

c) 1 cząsteczka wodoru i 1 cząsteczka tlenku srebra (I) tworzą 2 atomy srebra i 1 cząsteczkę wody

1

Odpowiedzi

2009-05-07T20:15:26+02:00
A) MgCl₂ + 2Na → 2NaCl + Mg
b) 2CO + O₂ → 2CO₂
c) H₂ + Ag₂O → 2Ag + H₂O
12 5 12