1. Oblicz, jaka jest masa ciała o objętości V=1,2 cm³, którego gęstość ρ=2700 kg/m³
2. Jaką masę miałby sześcian o boku α=5 cm wykonany z czystego złota? Gęstość złota ρ= 19 280 kg/m³
3. Gęstość ciała możemy wyrazić nie tylko w kg/m³, ale również w g/cm³. Wyraź gęstość niżej podanych ciał w tych jednostkach.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T20:32:52+01:00
V=1,2cm3=0,0000012m3
p=2700kg/m3

p=m:V/ pomnozyć przez V
p x V= m:V/x V
m=p x V


2700kg/m3 x 0,0000012=0,00324 kg
m=0,003242 1 2