HEH jednak z tym też sobie rady nie dam proszę o pomoc .
1) Ułożyć rownania reakcji i nazwać produkty:
a)tlenek potasu + kwas azotowy (III)
b) wodorotlenek chromu (+3) + kwas solny
c) sód + kwas fosforowy
d) zasada wapniowa + trójtlenek siarki
e) tlenek żelaza (III) + dwutlenek siarki
f) wapń + woda
g) redukcja tlenku cynku za pomocą koksu(węgla)
h) rozkład termiczny węglanu magnezu

2) Ile :
a) gramów sodu
b) gramów siarki
zawiera 28,4 g NA2SO4.

1

Odpowiedzi

2011-06-12T23:47:49+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1

a) K₂O + 2HNO₂---->2KNO₂ + H₂O....azotan(III) potasu + woda
b) Cr(OH)₃ + 3HCl---->CrCl₃ + 3H₂O..chlorek chromu(III) + woda
c) 6Na + 2H₃PO₄---->2Na₃PO₄ + 3H₂..fosforan(V) sodu + wodór
d) Ca(OH)₂ + SO₃---->CaSO₄ + H₂O...siarczan(VI) wapnia + woda
e) Fe₂O₃ + 3SO₂→Fe₂(SO₃)₃.....siarczan(IV) żelaza(III)
f) Ca + 2H₂O---->Ca(OH)₂ + H₂...wodorotlenek wapnia + wodór
g) 2Zn0 + C---->2Zn + CO₂.....cynk + tlenek węgla(IV)
h) MgCO3----> MgO + CO2....tlenek magnezu + tlenek węgla(IV)

 

2 mNa=23u

mS=32u

mNa2SO4=142u

142gNa2SO4------46g Na
28,4gNa2SO4------xg Na
x=9,2g Na

 

142gNa2SO4------32g S
28,4gNa2SO4------xg S
x=6,4g S