Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:00:10+01:00
A) oby dwie skały to skały magmowe granit jest to skała głębinowa jawnokrystaliczna i jak u gabra jej minerały możemy rozpoznać gołym okiem gabro ma jednak ciemniejszą barwę

B)bazalt jest skałą wylewną a gabro głębinową obydwie te skały to skały magmowe

C)piaskowiec zlepieniec to skały powstałe w skutek połączenia piasków ( osadowe okruchowe) jednak piaskowiec powstaje z połączenia ziaren piasku a zlepieniec żwiru

D)oby dwa te zjawiska powstają w wilgoci ił w zbiornikach wodnych a glina w środowisku podmokłym

F)na obydwóch tych skałach widoczne są minerały jednak granit to skała magmowa a gnejs przeobrażona

G)są to skały przeobrażone jednak gnejs powstaje z granitu a marmur z wapienia

H)obie te skały to skały osadowe pochodzenia chemicznego

I)obie te skały to skały osadowe pochodzenia chemicznego
6 2 6