1oblicz stężenie % wody wapiennej otrzymanej w temperaturze 20•c jeżeli rozpuszczalność wodorotlenku sodu w tej temperaturze wynosi 0,16g.

2, Napisz równania trzech reakcji chemicznych ktore przedstawia schemat.

3
→→→→→→→→→→→→
1 2
Na →Na²O→NaOH

2

Odpowiedzi

2011-07-25T13:17:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

Z def. stęż. procent.
0,16g Ca(OH)2-------100,16g roztworu
xg Ca(OH)2------------100g roztworu
x = 0,159g Ca(OH)2
x ≈ 0,16%

 

2)

4Na + O2---->2Na2O 

Na2O + H2O---->2NaOH

2Na + 2H2O---->2NaOH + H2 

2011-07-25T13:29:57+02:00

zad.1

ms=0,16g

mr=0,16g+100g=100,16g

Cp=?

 

Cp=ms/mr * 100%

Cp=0,16g/100,16g * 100%

Cp=0,16%

 

 

zad.2

1.\ 4Na+O_2-->2Na_2O\\ 2.\ Na_2O+H_2O-->2NaOH\\ 3.\ 2Na+2H_2O-->2NaOH+H_2